Ace Bank Manager

  • ดาวน์โหลด APK
  • ปัญหาการดาวน์โหลด APK
  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเงินMyCard
  • บัตรเครดิต

ดาวน์โหลด APK

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง Nox App Player หรือ BlueStacks ใช้ระบบ Android บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตั้ง APK เวอร์ชัน MyCard

Nox App Player BlueStacks

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Google Play Store ของคุณ (บัญชีเดียว Google mail ของคุณ)

ขั้นตอนที่ 3

ดาวน์โหลด APK เวอร์ชัน MyCard แล้วทำตามคำแนะนำของโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น หรือลาก APK จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโปรแกรมจำลองเพื่อเริ่มการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากเข้าสู่ระบบเกมหากต้องการดูวิธีการเติมเงิน สามารถดูคู่มือการใช้งานเพื่อเติมเงินได้ หาก "ไม่สามารถติดตั้ง" หรือ "ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน" ดูขั้นตอนได้ที่ MyCard APK ปัญหาการดาวน์โหลด APK แก้ไขปัญหาการติดตั้ง

ปัญหาการดาวน์โหลด APK

ขั้นตอนที่ 1

ปิดการสแกนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ไปที่ "การตั้งค่า" - "Google" - "ความปลอดภัย" ในโทรศัพท์ของคุณ คลิก "ความปลอดภัยของ Google Play" ปิด "สแกนอุปกรณ์ความปลอดภัย" และปิดการใช้งานกลไกการป้องกัน

ขั้นตอนที่ 2

บางรุ่นจำเป็นต้องถอนการติดตั้งเกมเวอร์ชันดั้งเดิมของ Google Play Store ก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชัน MyCard

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCardAPKเข้าสู่ระบบบัญชีเกม คลิก "เครื่องหมาย + ที่มุมขวาบนเล้วเลือกที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard Wallet

ขั้นตอนที่ 5

เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard ป้อนรหัสผ่านชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์(ไม่บังคับ)กดดําเนินการต่อ

※หรือคุณสามารถยอมรับบริการเข้าสู่ระบบด่วนได้ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากตกลงใช้บริการเข้าสู่ระบบด่วนแล้ว แอป MyCard จะถูกเปิดขึ้น หลังจากยืนยันว่ารายการถูกต้องแล้ว ให้กด OK

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCardAPKเข้าสู่ระบบบัญชีเกม คลิก "เครื่องหมาย + ที่มุมขวาบนเล้วเลือกที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 3

เลือก "บัตรเติมเหรียญ"กรอกหมายเลขบัตรเติมเหรียญและรหัสผ่าน เสร็จเเล้วกดดําเนินการต่อ

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCardAPKเข้าสู่ระบบบัญชีเกม คลิก "เครื่องหมาย + ที่มุมขวาบนเล้วเลือกที่ต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่ 3

ประเภทการชำระเงิน เลือกบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 4

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่ 5

กรอกหมายเลขบัตรเครดิต เเละเลขรหัส CVV 3 หลักที่อยู่หลังบัตร วันหมดอายุ ยืนยันการชำระเงิน และรับรหัสยืนยันทาง SMS

ลงทะเบียนล่วงหน้า