Luan Zhan San Guo Zhi

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เลือกเกมตามลูกศร จากนั้นเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

คลิก Top up" (充值) เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิก “ยืนยันส่งออก” เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกรายการที่ต้องการเติม(購買商品) จากนั้นคลิก" (前往儲值)

ขั้นตอนที่5

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่6

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เลือกเกมตามลูกศร จากนั้นเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

คลิก Top up" (充值) เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิก “ยืนยันส่งออก” เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกรายการที่ต้องการเติม(購買商品) จากนั้นคลิก" (前往儲值)

ขั้นตอนที่5

เลือก "บัตรเติมเกมMyCard"กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เลือกเกมตามลูกศร จากนั้นเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

คลิก Top up" (充值) เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิก “ยืนยันส่งออก” เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4

เลือกรายการที่ต้องการเติม(購買商品) จากนั้นคลิก" (前往儲值)

ขั้นตอนที่5

เลือก บัตรเครดิต (ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่6

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่7

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่8

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ดูทั้งหมด