Night Crows

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เปลี่ยนภาษาด้านบนต่างรูปภาพ จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ ยืนยันรายการ จากนั้นให้ดปุ่ม ok ยืนยันรายการเติมเกม

ขั้นตอนที่3

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่4

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่5

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เปลี่ยนภาษาด้านบนต่างรูปภาพ จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ ยืนยันรายการ จากนั้นให้ดปุ่ม ok ยืนยันรายการเติมเกม

ขั้นตอนที่3

เลือก "บัตรเติมเกม"กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงิน เปลี่ยนภาษาด้านบนต่างรูปภาพ จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกราคาแพ็กเกจที่ต้องการ ยืนยันรายการ จากนั้นให้ดปุ่ม ok ยืนยันรายการเติมเกม

ขั้นตอนที่3

เลือก บัตรเครดิต (ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่4

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่5

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่6

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit