PlayOne

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเงิน
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 1

เติมเงินผ่านเว็บไซต์goplayone เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

ช่องทางชําระเงินให้เลือก 「MyCard」 เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ เเล้วกดชําระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard Wallet

ขั้นตอนที่ 4

เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard ป้อนรหัสผ่านชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์(ไม่บังคับ) คลิกยืนยัน หรือใช้แอป MyCardเพื่อหักเหรียญ ข้ามไปขั้นตอนที่5

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากคลิกที่ MyCard APP ให้เปิด APP และสแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน(ห้ามสแกนQRหน้านี้ )

ขั้นตอนที่ 1

เติมเงินผ่านเว็บไซต์goplayone เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

ช่องทางชําระเงินให้เลือก 「MyCard」 เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ เเล้วกดชําระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เลือก "บัตรเติมเหรียญ"กรอกหมายเลขบัตรเติมเหรียญและรหัสผ่าน เสร็จเเล้วกดดําเนินการต่อ

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เติมเงินผ่านเว็บไซต์goplayone เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

ช่องทางชําระเงินให้เลือก 「MyCard」 เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ เเล้วกดชําระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

ประเภทการชำระเงิน เลือกบัตรเครดิต (ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากป้อนข้อมูลการบัตรเครดิตแล้ว คลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6

กรอกรหัสยืนยัน OTP เเละดําเนินการต่อจนเสร็จสิ้น

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ดูทั้งหมด