Crossing Frontier: Fate Foretold

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

※ เกมนี้เป็นเพียงการการสั่งซื้อจองล่วงหน้าเท่านั้น ระบบเวอร์ชั่นจะเริ่มบริการในวันที่ 2023/12/13 เป็นต้นไป

※ จะได้รับเฉพาะหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเกมเท่านั้น ต้องไปที่แอปพลิเคชัน Steam "เกม" จากนั้นต้องทําการป้อนเลขที่ได้รับลงในเเอปพลืเคชัน เพื่อเปิดการใช้งานในบน Steam

※ ※หลังจากเกมได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเเล้ว กรุณากรอกหมายเลขซีเรียลในบนแอปพลิเคชัน หมายเลขซีเรียลส่วนลดใช้ได้จนถึง 31/05/2024 เวลา 23:59 น เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเงิน หลังจากเข้าสู่บัญชีเกม เลือก ข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเวอร์ชันแพ็คเกจเกมที่คุณต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนอีเมล คลิกส่งรหัสยืนยัน จากนั้นป้อนรหัสยืนยันแล้วคลิกส่งออก

ขั้นตอนที่4

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่5

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่6

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

※ เกมนี้เป็นเพียงการการสั่งซื้อจองล่วงหน้าเท่านั้น ระบบเวอร์ชั่นจะเริ่มบริการในวันที่ 2023/12/13 เป็นต้นไป

※ จะได้รับเฉพาะหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเกมเท่านั้น ต้องไปที่แอปพลิเคชัน Steam "เกม" จากนั้นต้องทําการป้อนเลขที่ได้รับลงในเเอปพลืเคชัน เพื่อเปิดการใช้งานในบน Steam

※ ※หลังจากเกมได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเเล้ว กรุณากรอกหมายเลขซีเรียลในบนแอปพลิเคชัน หมายเลขซีเรียลส่วนลดใช้ได้จนถึง 31/05/2024 เวลา 23:59 น เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเงิน หลังจากเข้าสู่บัญชีเกม เลือก ข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเวอร์ชันแพ็คเกจเกมที่คุณต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนอีเมล คลิกส่งรหัสยืนยัน จากนั้นป้อนรหัสยืนยันแล้วคลิกส่งออก

ขั้นตอนที่4

เลือก บัตรเติมเกมMyCard กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

※ เกมนี้เป็นเพียงการการสั่งซื้อจองล่วงหน้าเท่านั้น ระบบเวอร์ชั่นจะเริ่มบริการในวันที่ 2023/12/13 เป็นต้นไป

※ จะได้รับเฉพาะหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเกมเท่านั้น ต้องไปที่แอปพลิเคชัน Steam "เกม" จากนั้นต้องทําการป้อนเลขที่ได้รับลงในเเอปพลืเคชัน เพื่อเปิดการใช้งานในบน Steam

※ ※หลังจากเกมได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเเล้ว กรุณากรอกหมายเลขซีเรียลในบนแอปพลิเคชัน หมายเลขซีเรียลส่วนลดใช้ได้จนถึง 31/05/2024 เวลา 23:59 น เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเงิน หลังจากเข้าสู่บัญชีเกม เลือก ข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเวอร์ชันแพ็คเกจเกมที่คุณต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนอีเมล คลิกส่งรหัสยืนยัน จากนั้นป้อนรหัสยืนยันแล้วคลิกส่งออก

ขั้นตอนที่4

เลือก บัตรเครดิต(ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่6

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่7

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit