SanGuo QunYing

  • Mobile Banking
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

► สามารถเติมเงินผ่าน K-BANK, BBL, KTB, SCB, และ Krungsri

ขั้นตอนที่1

เติมเงินเกมออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี

ขั้นตอนที่2

เข้าสู่หน้าเติมเงิน เลื่อนลงเพื่อหาวิธีการชำระเงินของไทย

ขั้นตอนที่3

เลือกประเทศไทย "泰國地區" และเลือก "銀行轉帳"โอนเงิน

ขั้นตอนที่4

เลือก"การเติมเงินเข้าเกม儲值到遊戲" จากนั้น "เลือกเกม請選擇遊戲" และ "เซิร์ฟเวอร์請選擇伺服器" ที่ต้องการเติมเงิน และเลือกวิธีการชำระเงิน (คู่มือนี้ใช้ธนาคาร BANGKOK BANK เป็นตัวอย่าง

ขั้นตอนที่5

เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม "儲值金額"จากนั้นคลิก "立即儲值"เติมเงิน

ขั้นตอนที่6

คลิกเลือกภูมิภาคไทยอีกครั้งที่ "國家或地區"ตามลูกศรด้านล่าง จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน"銀行轉帳"

ขั้นตอนที่7

เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงินอีกครั้ง (คู่มือนี้ใช้ธนาคารBangkok bankเป็นตัวอย่าง)จากนั้นคลิก "立即儲值"

ขั้นตอนที่8

กรอกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ เเละติ้กเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ฉันยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม" จากนั้นคลิก "ขั้นตอนถัดไป"

ขั้นตอนที่9

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิก "ยืนยันส่งออก" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่10

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Bangkok Bank ของคุณเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่1

เติมเงินเกมออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี

ขั้นตอนที่2

เลือก "點數卡(台灣)" ในแถบพื้นที่ไต้หวัน(台灣地區)ที่เมนูด้านซ้ายตามลูกศรภาพแรก จากนั้นเลือกเติมเงินเข้าเกม "儲值到遊戲" แล้วเลือกเกมและเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเติมเงิน

หากคุณใช้บัตรเติมเหรียญ MyCard ของฮ่องกง / มาเก๊า หรือ Overseas MyCard ให้เลือก "點數卡(港澳/海外)" ในแถบพื้นที่ฮ่องกง / มาเก๊า(港澳地區) ที่เมนูด้านซ้ายตามรูปที่สอง

ขั้นตอนที่3

เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม "儲值金額"จากนั้นคลิก "立即儲值""

ขั้นตอนที่4

เช็คภูมิภาคไต้หวันที่ "國家或地區"จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน"MyCard點數卡(台灣)"ตามภาพ

ขั้นตอนที่5

เลือก บัตรเติมเกมMyCard กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่1

เติมเงินเกมออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี

ขั้นตอนที่2

"เลือกเกม請選擇遊戲" และ "เซิร์ฟเวอร์請選擇伺服器" ที่คุณต้องการเติมเงิน จากนั้นเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม "儲值金額" และคลิก "立即儲值"

ขั้นตอนที่3

"เลือกเกม請選擇遊戲" และ "เซิร์ฟเวอร์請選擇伺服器" ที่ต้องการเติมเงิน

ขั้นตอนที่4

เช็คภูมิภาคไต้หวันที่ "國家或地區"จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน"VISA/MasterCard ตามภาพ

ขั้นตอนที่5

เลือก บัตรเครดิต(ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่6

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่7

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่8

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit