Haikyu!! Fly High

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงินล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกเซิร์ฟเวอร์และตัวละคร จากนั้นกดถัดไป

ขั้นตอนที่3

เลือก MyCardเป็นช่องทางเติมเกมเเละเลือกราคาที่ต้องการเติมเงินแล้วคลิกเติมเงิน

ขั้นตอนที่4

คลิก More ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่5

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่6

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่7

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงินล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกเซิร์ฟเวอร์และตัวละคร จากนั้นกดถัดไป

ขั้นตอนที่3

เลือก MyCardเป็นช่องทางเติมเกมเเละเลือกราคาที่ต้องการเติมเงินแล้วคลิกเติมเงิน

ขั้นตอนที่4

คลิก More ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่5

เลือก บัตรเติมเกมMyCard กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่1

เว็บเติมเงินล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่2

เลือกเซิร์ฟเวอร์และตัวละคร จากนั้นกดถัดไป

ขั้นตอนที่3

เลือก MyCardเป็นช่องทางเติมเกมเเละเลือกราคาที่ต้องการเติมเงินแล้วคลิกเติมเงิน

ขั้นตอนที่4

คลิก More ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่5

คลิก More ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค

ขั้นตอนที่6

เลือก บัตรเครดิต(ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่7

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่8

ทําตามขั้นตอนของระบบให้เสร็จสิ้น จากนั้นคลิกยืนยัน PayNow

ขั้นตอนที่9

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ดูทั้งหมด