Happy FishHappy Fish

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม เลือกเวอร์ชั่น Android หรือ iOS คลิก "บัตรเติมเงิน MyCard" กรอกรหัสเกมที่คุณต้องการเติมเงิน จากนั้นคลิกเติมเงินทันที

ขั้นตอนที่2

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่3

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่4

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม เลือกเวอร์ชั่น Android หรือ iOS คลิก "บัตรเติมเงิน MyCard" กรอกรหัสเกมที่คุณต้องการเติมเงิน จากนั้นคลิกเติมเงินทันที

ขั้นตอนที่2

เลือก บัตรเติมเกมMyCard กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม เลือกเวอร์ชั่น Android หรือ iOS คลิก "บัตรเติมเงิน MyCard" กรอกรหัสเกมที่คุณต้องการเติมเงิน จากนั้นคลิกเติมเงินทันที

ขั้นตอนที่2

เลือก บัตรเครดิต(ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่3

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่4

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่5

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit