Lost Dungeon: The Relic Hunte

  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกมMyCard
  • บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม ล็อกอินเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่5

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่6

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม ล็อกอินเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4

เลือก "บัตรเติมเกมMyCard"กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

เว็บเติมเกม ล็อกอินเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

เลือก บัตรเครดิต (ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่6

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่7

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit

  • ดาวน์โหลด APK
  • ปัญหาการดาวน์โหลด APK
  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกม
  • บัตรเครดิต

ดาวน์โหลด APK

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง Nox App Player หรือ BlueStacks ใช้ระบบ Android บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตั้ง APK เวอร์ชัน MyCard

Nox App Player BlueStacks

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Google Play Store ของคุณ (บัญชีเดียว Google mail ของคุณ)

ขั้นตอนที่ 3

ดาวน์โหลด APK เวอร์ชัน MyCard แล้วทำตามคำแนะนำของโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น หรือลาก APK จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโปรแกรมจำลองเพื่อเริ่มการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากเข้าสู่ระบบเกมหากต้องการดูวิธีการเติมเงิน สามารถดูคู่มือการใช้งานเพื่อเติมเงินได้ หาก "ไม่สามารถติดตั้ง" หรือ "ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน" ดูขั้นตอนได้ที่ MyCard APK ปัญหาการดาวน์โหลด APK แก้ไขปัญหาการติดตั้ง

ปัญหาการดาวน์โหลด APK

ขั้นตอนที่ 1

ปิดการสแกนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ไปที่ "การตั้งค่า" - "Google" - "ความปลอดภัย" ในโทรศัพท์ของคุณ คลิก "ความปลอดภัยของ Google Play" ปิด "สแกนอุปกรณ์ความปลอดภัย" และปิดการใช้งานกลไกการป้องกัน

ขั้นตอนที่ 2

บางรุ่นจำเป็นต้องถอนการติดตั้งเกมเวอร์ชันดั้งเดิมของ Google Play Store ก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชัน MyCard

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCard APKเข้าสู่บัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่5

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ MyCard ใส่รหัสชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ※ หรือใช้ APP MyCard ในการหักยอดจากระบบ ขั้นตอนนี้กรุณาข้ามไปขั้นตอนที่6※

ขั้นตอนที่6

ใช้ APP MyCard สแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนหน้านี้ )

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCard APKเข้าสู่บัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4

เลือก "บัตรเติมเกมMyCard"กรอกหมายเลขและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกดําเนินการเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลด MyCard APKเข้าสู่บัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกซื้อเหรียญที่ต้องการ

ขั้นตอนที่4

เลือก บัตรเครดิต (ยืนยันตัวตน3DS)

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่6

หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจข้อมูลอีกครั้งก่อนทำรายการ จากนั้นคลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่7

นำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกลงในช่องและคลิก Submit

ลงทะเบียนล่วงหน้า