ข้อเสนอโบนัส เติมเงินด้วยMyCard

เวลากิจกรรม

2024/03/28 ~ 2024/04/30 (GMT+8)

กิจกรรม

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ใช้สมาชิก MyCard เพื่อหักเหรียญและเติมเงินตามจำนวนที่ระบุต่อไปนี้ในการเติมครั้งเดียวไปยังบัญชีเกม LUNA Mobile คุณสามารถรับรางวัลที่เกี่ยวข้องได้

จำนวนที่กำหนด รายการสมบัติเสมือน
MyCard 1,000 เหรียญ Luna's Letter x3, Luna's Essence x3, Weapon Enhancement Stone x5, Armor Enhancement Stone x5, Accessory Enhancement Stone x5 ฟรีโบนัสจํากัด2000 ชุด
MyCard 5,000 เหรียญ Salmon Steak x3, Seahorse Stew x2, Premium Pet Summon Ticket x2, Premium Mount Summon Ticket x2, Premium Costume Set Summon Ticket x2 ฟรีโบนัสจํากัด200 ชุด
MyCard 10,000 เหรียญ El Naro's Letter x5, Tarintus' Essence x3, Tarintus' Support x5, Premium Pet Summon Ticket x9, Premium Mount Summon Ticket x9 ฟรีโบนัสจํากัด200 ชุด
※1บัญชีเกม สามารถแลกของรางวัลมูลค่าเท่ากันได้เพียง 5ครั้งเท่านั้น

รางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก

จับรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก

รับ 50,000 เหรียญด้วย MyCard Wallet เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กำหนดระยะเวลารับรับรางวัลได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2024 (GMT+8)

หากมีการใช้เหรียญเกมที่ซื้อหรือแลกรับของขวัญสมบัติเสมือนแล้ว ธุรกรรมจะไม่สามารถยกเลิกได้

หลังจากเริ่มกิจกรรม ถือว่าผู้เล่นทั้งหมดได้ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว วิธีการแจกของรางวัล ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหากิจกรรมและรางวัลข้างต้น และมีสิทธิ์ในการตัดสินแก้ไข ยกเลิก ระงับ หรือยุติกิจกรรมรวมถึงเนื้อหาของรางวัล

นอกเหนือจากคำอธิบายข้างต้น โปรดดู[[ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

©Soft-World Corp. All Rights Reserved.