Teravit (Taiwan)

  • เติมเงินอัตโนมัติ
  • MyCard Wallet
  • บัตรเติมเกม
  • บัตรเครดิต

► สามารถเติมเงินผ่าน K-BANK, BBL, KTB, SCB, และ Krungsri

ขั้นตอนที่1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เติมเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่2

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการเติมเงิน

ขั้นตอนที่3

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก ※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่4

เลือกวิธีการชำระเงินและช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการใช้ (คู่มือนี้ใช้การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ เป็นตัวอย่าง)

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ ทำเครื่องหมายยอมรับที่ช่อง "ฉันยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม" จากนั้นคลิก "ขั้นตอนถัดไป"

ขั้นตอนที่7

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิก "ยืนยันส่งออก" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่8

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Bangkok Bank ของคุณเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เติมเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่2

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการเติมเงิน

ขั้นตอนที่3

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก ※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่5

เลือก MyCard Wallet

ขั้นตอนที่6

เข้าสู่ระบบสมาชิก MyCard ป้อนรหัสผ่านชำระเงินและเบอร์โทรศัพท์ ไม่บังคับ คลิกยืนยัน ※หรือใช้แอป MyCardเพื่อหักเหรียญ ข้ามไป ขั้นตอนที่7

ขั้นตอนที่7

หลังจากคลิกที่ MyCard APP ให้เปิด APP และสแกน QR CODE เพื่อเติมเงิน (ห้ามสแกนQRหน้านี้ )

ขั้นตอนที่1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เติมเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่2

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการเติมเงิน

ขั้นตอนที่3

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก ※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขบัตรแต้มและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเพื่อเติมเงิน

► รับเฉพาะบัตรเครดิตสัญชาติไต้หวันเท่านั้น

ขั้นตอนที่1

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เติมเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ

ขั้นตอนที่2

เลือกวิธีการชำระเงิน MyCard จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการเติมเงิน

ขั้นตอนที่3

คลิก "More" ตามในภาพเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค วิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามภูมิภาคที่คุณเลือก ※ หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกตัวเลือกภาษาที่มุมขวาบน

ขั้นตอนที่4

วิธีชำระเงิน เลือก บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่5

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เลือกใบกํากับภาษี ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขการทำธุรกรรม คลิกตกลง และยืนยันว่ารายละเอียดถูกต้องก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่6

หลังจากลงข้อมูลบัตรเครดิตแล้ว รายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ให้คลิกยืนยันการชำระเงิน

ขั้นตอนที่7

กรอกรหัสยืนยัน OTP เเละดําเนินการต่อจนเสร็จสิ้น

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ดูทั้งหมด